Политика за поверителност

Обща информация

От 25 май 2018г. е в сила Общ регламент за защита на личните данни (GDRP - General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз (ЕС). Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на Aдминистратор на лични данни по предоставяне на електронни търговски услуги, „Кавалер Ем“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование: "Кавалер Ем" ЕООД

2. ЕИК/БУЛСТАТ: 203425962

3. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Радост" № 8

4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, жк. Трошево, бл. 57

5. Данни за кореспонденция: гр. Варна, жк. Трошево, бл. 57

6. E-mail: store.cavalier@gmail.com

7. Телефон.: +359 892 799 099

Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

4. Телефон: 02 915 35 18

5. Email: kzld@cpdp.bg

6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

„Кавалер Ем“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) „Кавалер Ем“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги посредством електронен магазин www.cavalier.bg, получаване, обработване и изпълнение на поръчки и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 и по-конкретно въз основа на следното:

• Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

• Изпълнение на задълженията на „Кавалер Ем“ ЕООД по договор с Вас;

• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Кавалер Ем“ ЕООД;

• За целите на легитимния интерес на „Кавалер Ем“ ЕООД.

(2) „Кавалер Ем“ ЕООД действа в качеството си на администратор, обработващ лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. 


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) „Кавалер Ем“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги като електронен магазин и обработка на Вашите поръчки, включително за следните цели:

• създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни като електронен магазин;

• индивидуализация на страна по договора;

• счетоводни цели;

• статистически цели;

• защита на информационната сигурност;

• обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

• изпращане на информационни съобщения при изразено от Вас желание.

(2) „Кавалер Ем“ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

• ограничение на целите на обработване;

• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

• точност и актуалност на данните;

• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, „Кавалер Ем“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Видове лични данни, които събира, обработва и съхранява „Кавалер Ем“ ЕООД 

Чл. 3. (1) „Кавалер Ем“ ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

• Регистрация на потребител в електронен магазин www.cavalier.bg и изпълнение на договор за покупко-продажба по електронен път. Целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин при закупуване на стоки и предоставяне на данни за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил от потребителите за използване на електронен магазин www.cavalier.bg не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата.

Въз основа на извършената оценка на въздействието, Администраторът на лични данни счита, че операцията „Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от по електронен път“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

• Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор. Целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. 

Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници Администраторът на лични данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима.

• Изпращане на информационни съобщения – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.

Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници Администраторът на лични данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима.

• Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. 

Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници Администраторът на лични данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима.

(2) „Кавалер Ем“ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

• Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, адрес, пощенски код, държава, телефон)

• Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) Извършване на покупко-продажба и доставка на продукти чрез куриерска фирма.

• Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между „Кавалер Ем“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

• Други данни, които СуперХостинг.БГ обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, СуперХостинг.БГ събира данни за използвания IP адрес.

• Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

• Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

(3) „Кавалер Ем“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

• разкриват расов или етнически произход;

• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

• генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от Администратора на лични данни от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) „Кавалер Ем“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта или за постоянно при извършване на покупка без регистрация и докато клиентът не заяви изрично несъгласие/отказ за съхранение на неговите лични данни. След заличаване на профила Ви или успешно приключване, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

 (2) „Кавалер Ем“ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „Кавалер Ем“ или друго.


Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1)  „Кавалер Ем“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2)  „Кавалер Ем“ ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 


Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Кавалер Ем“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата за изтриване на Вашия профил или чрез искане в свободен текст, изпратен на е-mail: store@cavalier.gmail.com.

(2) „Кавалер Ем“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен. С това действие Вие запазвате правото да разглеждате електронния магазин www.cavalier.bg и предлаганите продукти, както и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Кавалер Ем“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) „Кавалер Ем“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Кавалер Ем“ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до „Кавалер Ем“ ЕООД.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „Кавалер Ем“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Кавалер Ем“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Кавалер Ем“ ЕООД;

• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) „Кавалер Ем“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията изтриване на Вашия профил или писмено искане, изпратено до „Кавалер Ем“ ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред „Кавалер Ем“ ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на „Кавалер Ем“ ЕООД.

(4) „Кавалер Ем“ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Кавалер Ем“ ЕООД, директно чрез изтриване на Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от „Кавалер Ем“ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от „Кавалер Ем“ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Кавалер Ем“ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Кавалер Ем“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни


Чл. 14. (1) Ако „Кавалер Ем“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) „Кавалер Ем“ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

• е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

• е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.


Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.


Други разпоредби

Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

4. Телефон:02 915 35 18

5. Email: kzld@cpdp.bg

6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 17. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 18. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Политика за употреба на бисквитки

Ние използваме "бисквитки" (“cookies”), за да проследяяваме поведението на потребителите, да съхраняваме подбора на предпочитанията Ви и да Ви предоставяме подходящи реклами. "Бисквитките" са малки текстови файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките могат да се използват за събиране на датата и часа на посещението на уебсайта, историята на сърфирането в интернет, Вашите предпочитания и потребителското Ви име. Те ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Възможно е и да използваме някои упълномощени трети страни, които поставят бисквитки на нашия Сайт, за да доставят техни услуги. Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои "бисквитки", да ви предупреждава, когато уебсайтовете, които посещавате задават или имат достъп до "бисквитки", можете да настроите браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. Моля, имайте предвид, че aко деактивирате или откажете "бисквитките", някои части от нашите услуги може да станат недостъпни или да не функционират правилно.

Нашият сайт използва следните категории бисквитки:

Постоянни бисквитки – тези бисквитки се съхраняват на браузъра на Вашето устройство и влизат в употреба, когато посещавате онлайн магазинът ни. Тези бисквитки служат за запаметяване на настройките и предпочитанията на потребителите с цел подобряване на техните последващи посещения.
Сесийни бисквитки – това са временни бисквитки, които се съхраняват в архива за бисквитки на Вашия браузър до напускане на сайта ни. Информацията, която получаваме, използвайки тези бисквитки, ни помага в анализа на уеб трафика.

Рекламни бисквитки – тези бисквитки гарантират предоставянето на персонализирани реклами и подпомагат измерването на ефективността на рекламните кампании чрез анализ на взаимодействието Ви с рекламите.